Recente artikelen

Gebruikseisen weigeringsgrond voor omgevingsvergunning?

Gebruikseisen weigeringsgrond voor omgevingsvergunning?

Vormen de regels uit hoofdstuk 6 (Gebruik van bouwwerken) van het Besluit bouwwerken leefomgeving een weigeringsgrond voor een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen?

Voorbeeld van woongebouw met schildak. Foto: NAP Nieuws.

Bouwrecht: wat zegt het Bbl over zorgplicht bestaande bouwwerken?

Op 17 november 2023 publiceerde de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) een advies over de toepassing van het zorgplichtartikel uit de Woningwet. De gemeente had een last onder dwangsom opgelegd die bestond uit...

Update: wijzigingen Bbl 2024

Update: wijzigingen Bbl 2024

Het is zo ver: op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en daarmee ook het Bbl in werking getreden. De regelgeving rondom het Bbl bleef ook in 2023 in beweging, in de tweede helft van dat jaar kwamen er nog allerlei wijzigingen en werden nieuwe...

Hoe gaan we BWT-taken financieren? 

Hoe gaan we BWT-taken financieren?

Er wordt al lang over gepraat - en die discussie ging tijdens een managementsessie van Senze in het middagprogramma van het Jaarcongres Vereniging BWT Nederland ook door: hoe gaan we de BWT-taken van gemeenten financieren onder de Omgevingswet? De...

Melding brandveilig gebruik. Wat zijn de verschillen tussen het Bouwbesluit en het Bbl?

Melding brandveilig gebruik. Wat zijn de verschillen tussen het...

Ik heb begrepen dat er tussen het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat op 1 januari 2024 in werking treedt wat verschillen zijn ten aanzien van de gevallen waarin een melding brandveilig gebruik nodig is. Wat zijn de...

Marjolein Berghuis. Foto: Christiaan Krouwels.

Marjolein Berghuis van Nieman over het Bbl: 'ga er gewoon mee aan de...

Ingenieur Marjolein Berghuis is senior specialist bouwregelgeving bij Nieman Raadgevende ingenieurs en al jarenlang werkzaam in de bouwsector. Daarnaast schreef Marjolein verschillende boeken zoals het Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving en...

6 redenen om uw aanvraag omgevingsvergunning nog in 2023 in te dienen

6 redenen om uw aanvraag omgevingsvergunning nog in 2023 in te dienen

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee dus ook de bouwvoorschriften van het Bbl, wijzigen diverse technisch inhoudelijke eisen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op het...

Historisch besluit: Omgevingswet gaat per 1 januari in

Historisch besluit: Omgevingswet gaat per 1 januari in

Bouwers en gemeenten zijn opgelucht dat de Omgevingswet niet wéér is uitgesteld, maar erkennen dat er nog flink wat moet gebeuren.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en Bbl in 2023 en 2024

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig updates geplaatst over wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger daarvan). Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet...

DSO: hoe werkt dit in de praktijk?

DSO: hoe werkt dit in de praktijk?

Het is inmiddels bekend dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de Eerste kamer heeft geadviseerd de ingangsdatum van de Omgevingswet te verschuiven naar 1 januari 2024. Er is meer tijd nodig voor het testen en oefenen...