Recente artikelen

Voorbeeld van een bouwplan met een aantal eengezinswoningen en een appartementengebouw. Foto: Van Wijnen.

Bouwrecht: is (niet) kiezen voor gevolgklasse 1 mogelijk?

Een bouwplan bestaat uit een aantal eengezinswoningen en een appartementengebouw. De eengezinswoningen vallen onder gevolgklasse 1, het appartementengebouw niet. Moet dit bouwplan gesplitst worden in een Wkb-traject en een vergunningstraject? Of kan...

Online magazine over de wijzigingen in het Bbl per 1 juli 2024

Online magazine over de wijzigingen in het Bbl per 1 juli 2024

De Omgevingswet is alweer een half jaar een feit en traditiegetrouw verandert er per 1 juli weer het een en ander in de wetgeving. Ook voor het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn er aanpassingen die ongetwijfeld invloed zullen hebben op uw...

De risicobeoordeling en het borgingsplan moeten ingaan op eventuele bijzondere lokale omstandigheden die door het bevoegd gezag vooraf zijn aangegeven. Een voorbeeld is een geringe en/of per locatie sterk wisselende draagkracht van de ondergrond. Foto: Dieseko.

Bijzondere lokale omstandigheden onder kwaliteitsborging

Als een initiatiefnemer gaat bouwen dan moet er sinds 1 januari 2024 onder de Wkb een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Deze kijkt mee of het bouwwerk aan de technische regels voldoet en moet daarbij ook rekening houden met lokale risico's of...

Wijzigingen Bbl per 1 juli 2024 op een rij

Wijzigingen Bbl per 1 juli 2024 op een rij

Op 1 juli treden elk jaar verschillende wetswijzigingen in werking. In dit artikel zetten wij de wijzigingen voor u op een rij en geven inzicht welke wijzigingen nog in de pijplijn zitten.

Bouwrecht: wijziging bouwplan na onherroepelijke vergunning 

Bouwrecht: wijziging bouwplan na onherroepelijke vergunning

Niet zelden wijzigen bouwplannen na vergunningverlening. Hoe kan die wijziging dan geformaliseerd worden in relatie tot de reeds verleende technische vergunning, en aan welke set van bouwtechnische regels dient de planwijziging te voldoen? Die...

Foto: Exact MKB Barometer.

Wkb-update: eerste wijzigingen Bbl in de maak

De eerste wijzigingen van het Bbl met betrekking tot kwaliteitsborging zijn in de maak. Op 23 april liep de reactietermijn op de internetconsultatie van de Bbl-wijziging af en een op de reacties aangepaste versie wordt nog voor de zomer naar de...

Internetconsultatie over ingebruikname zonder formele gereedmelding

Internetconsultatie over ingebruikname zonder formele gereedmelding

In de Wet kwaliteitsborging is vastgelegd dat een bouwwerk in gevolgklasse 1 pas in gebruik genomen mag worden na een formele gereedmelding bij de gemeente. Onderdeel hiervan is een verklaring van een kwaliteitsborger. Nu ligt er een...

2383259663

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben?

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben? Senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze FAQ het antwoord.

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Bbl

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Bbl

Het doel van dit onderdeel van de Bbl is de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bij gebouwen voorbereiden en verbeteren om daarmee aan de ambities voor schonere mobiliteit uit het Klimaatakkoord te kunnen voldoen

Vrije indeelbaarheid: regels bij nieuwbouw

Een uitgangspunt van het Besluit bouwwerken leefomgeving, is dat de ontwerper veel vrijheid heeft bij het indelen van een gebouw. Bij aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen, bij het bouwen, en ook bij latere wijzigingen van de indeling.