Het uitvoeren van een risicobeoordeling

Bij het uitvoeren van een risicobeoordeling speelt kennis en ervaring een belangrijke rol. Dit blijkt ook uit de definitie van de Rijksinspecties "…gebruiken van beschikbare kennis…". Het is bijna onmogelijk voor één persoon om alle kennis op...

Beheersmaatregelen voor de beheersing van risico's

Bij de omschrijving van de beheersmaatregelen wordt beschreven op welke wijze het risico beheerst wordt of hoe aangetoond wordt dat er wordt voldaan aan de regels. Een beheersmaatregel kan namelijk zijn dat iets nog in detail moet worden uitgewerkt...

Classificering risico's

De weging van een risico kan op veel verschillende manieren. Het kan bijvoorbeeld met woorden (laag, midden, hoog), cijfers (1, 2, 3) of kleuren (groen, oranje, rood). Risico's worden uitgedrukt in het effect op het doel binnen een project: in de...

Het opstellen van een borgingsplan en risicobeoordeling

Er bestaan veel verschillende soorten risicobeoordelingen en -modellen in allerlei sectoren. Wat alle risicobeoordelingen gemeen hebben is dat deze een omschrijving en een weging van een te beschouwen risico bevatten. Ondanks de grote verschillen...

Eisen aan een risicobeoordeling en borgingsplan

Omdat de risicobeoordeling en het borgingsplan de basis vormen voor het kwaliteitsborgingsproces en het 'de instrumenten' in het stelsel zijn om de kwaliteit te verbeteren, is het logisch dat hieraan ook wettelijke eisen worden gesteld. Het...

Grondslag risicobeoordeling en borgingsplan

Een van de belangrijkste onderdelen van de werkwijze onder de Wkb is risicogericht werken. Het gaat hierbij om het vooraf inventariseren van de risico's in een bouwplan ten aanzien van het niet voldoen aan de bouwtechnische regels in het Bbl. Dit...