Werkgroep Historic BIM ontwikkelt nieuwe richtlijnen

Werkgroep Historic BIM ontwikkelt nieuwe richtlijnen

Herbestemming en renovatie van bestaand vastgoed wordt steeds gangbaarder. Om het samenwerken ook voor bestaande bouw beter te stroomlijnen, ontwikkelt de onlangs opgerichte werkgroep Historic BIM nieuwe richtlijnen voor het uitwisselen van...

Bron: Pixabay

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Bouw- en Sloopveiligheid is een onderdeel van het werk van het Bouw- en Woningtoezicht dat steeds meer aandacht vraagt. We bouwen steeds meer in de drukke en complexe bestaande omgeving waardoor het een steeds grotere uitdaging vormt dit op een...

Foto: Shutterstock.

Wat kost dat eigenlijk: naar trede 3 op de Veiligheidsladder?

Grote opdrachtgevers hanteren vanaf 2025 strengere eisen voor veiligheid in aanbestedingen. Wat kost de benodigde certificering?

Nieuwe richtlijn verlichting industriële ruimten

Nieuwe richtlijn verlichting industriële ruimten

In de industrie zijn veelal verschillende soorten verlichting nodig. Verlichting die nodig is om bepaalde taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren, maar ook bijdraagt aan de veiligheid van de gebruikers en aan de beleving van de ruimten. Goede...

Foto: COBc

Richtlijn Toepassing Bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT is in een vogelvlucht gegaan. Passende regelgeving voor CLT ontbrak echter en documentatie hierover was nog mondjesmaat beschikbaar. Bij het beoordelen en goedkeuren ervan stuitte het Bouwtoezicht bij...

Annemiek Bleumink. Foto: Paul Bink.

Paul de Ruiter Architects wil hoog op de Veiligheidsladder staan

Volgens Paul de Ruiter Architects moet veiligheid als thema vanzelfsprekend worden en een vast agendapunt zijn bij managementbesprekingen. Het architectenbureau certificeerde zich als een van de eerste voor de Veiligheidsladder (ook Safety Culture...