BZK komt met 'Handreiking MKB Opleverdossier'

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schrijft voor dat de aannemer zijn opdrachtgever bij de oplevering een dossier overhandigt: het opleverdossier. Sinds 1 januari 2024 is deze eis als nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (BW) in werking getreden. Voor met name aannemersbedrijven in het MKB blijkt het vaak lastig hoe hiermee om te gaan. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is door Ligthart Advies en Douglas Consultancy een handreiking opgesteld die met name MKB-bedrijven en hun klanten helpt om afspraken te maken over de inhoud van het opleverdossier.

Dit artikel lezen? Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot praktische artikelen over relevante wetgeving
  • Blijf geïnspireerd door interviews en praktijkverhalen van professionals
  • Krijg tweemaal per jaar een digimagazine met de nieuwste wettenupdates