Het laatste nieuws

Na BENG wordt ZEB de norm

Na BENG wordt ZEB de norm

Vanaf 2030 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de norm zero-emission building (ZEB). Dat betekent dat nieuwe gebouwen geen koolstofemissies meer mogen hebben uit fossiele brandstoffen. Voor publieke nieuwe gebouwen gaat deze verplichting al in...

Grondwater sloopt funderingspalen. Foto: Bouwwereld.

Nut en noodzaak kwaliteitsborging in de grond gevormde palen

In de praktijk blijkt dat de uitvoeringsrisico's van mortelschroefpalen in veel gevallen niet worden onderkend. In dit artikel besteed Keimpe Stroop, kwaliteitsborger en directeur van gBOU, aandacht aan de kwaliteitsborging van in de grond gevormde...

Besluit over verbouw onder de Wkb uitgesteld naar 1 december 2024

Besluit over verbouw onder de Wkb uitgesteld naar 1 december 2024

Het voornemen was om ook het verbouwen van bouwwerken per 1 januari 2025 onderdeel uit te laten maken van de Wkb. Begin juni heeft minister Hugo de Jonge (BZK) de Tweede kamer laten weten dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld. "Eerst...

Nieuwe norm in aantocht om toegankelijkheid gebouwen te verbeteren

Nieuwe norm in aantocht om toegankelijkheid gebouwen te verbeteren

Er zijn ruim 2 miljoen mensen in Nederland met een beperking. Voor hen is het belangrijk dat openbare gebouwen goed toegankelijk zijn. Het Bbl stelt echter slechts minimale eisen aan bijvoorbeeld de drempelhoogte en vrije doorgang. NEN 9120...

Moet de vloer van een balkon voorzien zijn van afschot?

Moet de vloer van een balkon voorzien zijn van afschot?

Moet de vloer van een balkon voorzien zijn van afschot? Specialist bouwregelgeving Wesley van den Hoeven van Nieman RI geeft in deze FAQ het antwoord.

Gewijzigde eisen voor deuren in extra beschermde vluchtroutes 

Gewijzigde eisen voor deuren in extra beschermde vluchtroutes

In de markt was er al geruime tijd discussie over de brandklasse voor deuren bij toepassing in extra beschermde vluchtroutes (EBV's). GND Garantiedeuren heeft daarom bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het verzoek ingediend de eisen die...

CE-markering niet op orde bij veel staalconstructiebedrijven

CE-markering niet op orde bij veel staalconstructiebedrijven

Enkele dagen na het instorten van de hellingbanen van een parkeergarage in Nieuwegein, komen de resultaten naar buiten van een onderzoek van de Inspectie Transport en Leefomgeving (ILT). Van de 63 onderzochte staalconstructiebedrijven blijken 20...

Brandveiligheid stallen moet beter

Brandveiligheid stallen moet beter

De brandveiligheid van stallen moet worden verbeterd. Wageningen University & Research (WUR) komt met een aantal aanbevelingen, zoals een veilige elektrische installatie en regelmatige controle. Voorkom verdere verspreiding van een brand en kijk of...

Bouwrecht: Wijziging bouwplan na onherroepelijke vergunning 

Bouwrecht: Wijziging bouwplan na onherroepelijke vergunning

Niet zelden wijzigen bouwplannen na vergunningverlening. Hoe kan die wijziging dan geformaliseerd worden in relatie tot de reeds verleende technische vergunning, en aan welke set van bouwtechnische regels dient de planwijziging te voldoen? Die...

Foto: Christiaan Krouwels.

'Bij bouw- en woningtoezicht draag je bij aan hoe de omgeving...

Bouw- en woningtoezicht saai? Dat is echt het grootste misverstand over het vak, vindt Jennemieke Kleijwegt, de nieuwe voorzitter van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht (BWT) Nederland. "Loop eens een dagje mee."