Het laatste nieuws

Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve veiligheid

Coördinerend constructeur heeft sleutelrol bij constructieve...

Het bouwongeval op 21 februari in Lochem dat twee bouwvakkers fataal werd, beheerste een aantal dagen het nieuws. Bij veel andere incidenten in de bouw blijft het bij materiële schade, maar zijn ernstigere gevolgen goed denkbaar. Een gebrekkige...

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

Welke rol speelt CE-markering bij kwaliteitsborging?

De kwaliteitsborger controleert het bouwplan en toetst tijdens het bouwproces of voldaan wordt aan de wettelijke, technische eisen. Welke rol speelt de CE-markering bij deze controle? En in hoeverre zijn de prestaties van afzonderlijke bouwproducten...

Madaster erkend als losmaakbaarheidsinstrument 

Madaster erkend als losmaakbaarheidsinstrument

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Madaster, het kadaster voor materialen, begin dit jaar officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. Betrouwbare inzichten over de mate waarin gebouwen te...

Het samenspel tussen BENG en MPG 

Het samenspel tussen BENG en MPG

Vanaf 2027 moet ook de materiaal gebonden milieuprestatie vermeld worden op het energieprestatiecertificaat. Hiermee zetten we eindelijk een noodzakelijk stap naar integraal sturen op duurzaam bouwen. In december 2023 is er een Europees politiek...

Martijn Broeze. Foto: BORG4.

Interne kwaliteitsborger helpt kleine bouwers bij kwaliteitsborging

Kleine bouwbedrijven en zzp'ers hebben er sinds 1 januari 2024 een nieuwe uitdaging bij: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Bij de bouw van bijvoorbeeld een woning is het dan vanuit de vergunning verplicht om met een kwaliteitsborger te...

Foto: Exact MKB Barometer.

Wkb-update: de Wkb is er - en nu?

Met de inwerkingtreding van de Wkb op 1 januari 2024 is er - voorlopig - een einde gekomen aan de discussie in de Eerste Kamer over de invoering. De komende maanden zullen we gaan ervaren hoe de Wkb in de praktijk werkt. Om de ervaringen met de Wkb...

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving, aanscherping en...

Op 29 januari 2024 is er een wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met betrekking tot de aanscherping en uitbereiding van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis voor gebouwen in consultatie gegaan. Over welke...

Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 - 2024

Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 - 2024

In deze editie staat het thema Milieuprestatie centraal.

2383259663

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben?

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben? Senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze FAQ het antwoord.

Wat elke bouwprofessional moet weten over CE-markering

Wat elke bouwprofessional moet weten over CE-markering

Voor de meeste bouwproducten die binnen de Europese markt in de handel worden gebracht, is sinds 1 juli 2013 een CE-markering wettelijk verplicht. Het CE-merkteken is geen kwaliteitskeurmerk of kwaliteitsverklaring, maar wat is het dan wel? En wat...